Retsagen FRIDA PCR-testen Vaccinen Politik Udland Links Blog
Indmeldelse i FRIDA

Hvis ønsker at indmelde dig i FRIDA, overfør da medlemsgebyret på kr. 300 til FRIDAs konto nr. nr. 5999- 1051000 med teksten "Indmeldelse" + dit fornavn og efternavn, og send så en e-mail til foreningenfrida@protonmail.com OG frida-kasser@protonmail.com med teksten:

"Hej Lotte,

Jeg vil gerne være medlem af FRIDA, og har indbetalt kr. 300 i medlemsgebyr. Vær venlig at notere mig i medlemslisten. Jeg giver samtykke til, at FRIDA opbevarer mine personoplysninger."

Vedlæg helst kontoudskrift fra din netbank, som viser, at du har betalt de 300 kr., og husk at angive dit fulde navn og adresse, og også gerne dit telefonnummer.

Vi får mange henvendelser pr. e-mail, og det kan derfor tage lidt tid, inden vi svarer.
FRIDA har fået flere medlemmer i bestyrelsen nu, hvilket har givet mere tid.

Foreningen har nu (30.01.2022) 33 registrerede medlemmer, så vi er ikke en stor forening, men til gengæld er vores holdninger yderst fornuftige, og vi arbejder for en sag, der gavner hele Danmarks befolkning.


Overordnet om FRIDA
FRIDA, CVR nr. 41857552, dansk forening for frihed og sundhed (vedtægter), har den 1. september 2021 anlagt retssag mod Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren, Statsministeren, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. for at stoppe alle nuværende og fremtidige danske corona-restriktioner! 

FRIDA blev dannet for at modvirke totalitarisme og undertrykkelse af vores borger- og frihedsrettigheder, og for at tilbagerulle medicinalvareindstriens (m.m.) kontrol med store dele af det politiske system, og medierne.


Kontakt FRIDA
foreningenfrida@protonmail.com, HOVEDMAIL
 
 
Den aktive del af FRIDA’s bestyrelse
Mikkel Kaastrup Christiansen (formand), m.kaastrup.christiansen@gmail.com
Elizabeth Copeland, koordinator, medieansvarlig, søndags-zoom elizabeth@ravenseyemedia.com
Jan Dupont, sekretær, ansvarlig for medlemslisten: jandupont@hotmail.com


FRIDAs øvrige bestyrelse
m.kaastrup.christiansen@gmail.com (formand, cand. jur. & scient. soc. Mikkel Kaastrup)
neuropraktor@yahoo.com (næstformand, kiropraktor Frank Christensen)
frida-kasser@protonmail.com (Kasserer Lotte Mikkelsen)Indsamling 
FRIDA er godkendt til at foretage landsdækkende indsamlinger, og er allerede nu gået i gang med at indsamle penge til retssagen. Vi forventer, at retssagen skal føres i to instanser, Landsretten og Højesteret, og samlet kommer til at koste omkring 500.000 kr. Udgifterne er dog meget vanskeligt at fastslå, da de både afhænger af, hvilket modspil, der kommer i sagen, af antallet af advokattimer, og af hvor meget frivilligt hjælp til bl.a. oversættelse fra engelsk til dansk og indhentelse af videnskabeligt og statistisk dokumentationsmateriale, det vil lykkes at få. Se nedenfor, hvordan du evt. selv kan være med til at hjælpe, hvis du ønsker at støtte sagen.

Hvis du ønsker at støtte sagen økonomisk, kan du bidrage ved at overføre penge til FRIDAs konto i Danske Andelskassers Bank, Københavns Afdeling, konto nr. 5999 - 1051000 eller benyt Mobile Pay 42737759.. Alle indsamlede beløb vil ubeskåret blive anvendt til førelse af retssagen, primært til betaling for juridisk bistand.

1. februar 2022 er der indsamlet 30.000 dkk.

I første omgang satser FRIDA på at indsamle 100.000 kr., men skulle det komme så vidt, at det lykkes at indsamle 500.000 kr. vil indsamlingen blive sat i bero indtil videre.FRIDA søger også kontakt med personer, som har lyst, tid og evner til at hjælpe med til retssagen.

Vi har brug for hjælp til:

Indsamling af penge (foreløbig det vigtigste mål).
Udbredelse af information om retssagens formål og indhold
Oversættelse af bevismateriale, særligt videnskabelige artikler, fra engelsk til dansk.
Indsamling og organisering af statistisk informationsmateriale, der fortæller om Covid-19’s smittefare, farlighed og udbredelse.
Nye medlemmer til FRIDA. Det koster 300 kr. om året at være medlem.Af bestyrelsesformand Mikkel Kaastrup

Efter min personlige opfattelse er den nuværende corona-krise et resultat af et længe planlagt ”kup”, hvor f.eks. Bill Gates med hans omfattende donationer til ledende europæiske og amerikanske universiteter, forskningsinstitutter og forskere, og aktieposter i de store medicinalvarefirmaer, og dr. Anthony Fauci, virusforsker og leder af den amerikanske pendant til Sundhedsstyrelsen, har spillet en central rolle.
Meget af dette er let dokumenterbart, herunder f.eks. at både Gates og Fauci offentligt varslede en ny pandemi kort før Covid-19 ”brød ud”. World Economic Forum (WEF) ledet af Klaus Schwab, der advokerer for et ”Great Reset” som følge af corona-krisen, er også en central spiller, og denne organisation samarbejder med, og forsøger at styre, de største multinationale selskaber i verden. Formentlig er der bag disse mere tydelige nøglespillere en række andre skjulte spillere, og der er tydeligvis et vidt forgrenet og meget magtfuldt netværk, som hele tiden arbejder for en agenda om global kontrol og indførslen af en form for hybrid totalitær kommunisme-kapitalisme eller korporatisme, som synes at have Kina eller endog Nordkorea som et forbillede.
- Jeg skal skynde mig at bemærke, at FRIDA ikke er en religiøs forening, og det er derfor ikke en forudsætning for medlemskab at du tror på, at der findes et sådant globalt netværk eller planlægning; en sammensværgelse eller konspiration med det formål at undertrykke befolkningen. Det afgørende er, at vi kan konstatere, at statsledere og parlamenter indfører restriktioner og regler, der undertrykker os, og anvender skattemidlerne til en ”kamp mod covid-19”, som ikke giver nogen medicinsk mening overhovedet.

Selvom den tyske forbundskansker Helmut Schmidt vistnok kan citeres for at have sagt, at man aldrig må undervurdere politikernes dumhed, så tror jeg ikke på, at verdens ledende politikere ikke kan indse, at det relativt ufarlige corona-virus ikke retfærdiggør deres restriktioner og forsøg på tvangsvaccinering af befolkningen, og det eneste alternativ til dumhed (dvs. grotesk og himmelråbende inkompetence) er ond vilje hos politikerne og de ”rådgivere” som f.eks. Neil Ferguson, Anthony Fauci og Allan Randrup Thomsen, der bevidst lyver for offentligheden om medicinske kendsgerninger.

At målet er den kinesiske ledelsesform ses tydeligt ved, at et flertal af verdens statsledere eller parlamenter under corona-krisen har indført love og regler, som voldsomt indskrænker borgernes frihedsrettigheder, og som i mange tilfælde (eksempelvis USA, Danmark, Østrig, Frankrig, Australien, Tyskland – hvor de to sidste lande er nogle af de groveste og klareste eksempler) klart er i strid med både landenes egne forfatninger og de traktater til beskyttelse af borgerrettighederne, som landene har underskrevet.

Corona-krisen er blevet brugt til at undertrykke borgerne, og den er samtidig blevet brugt til at overføre enorme pengesummer til medicinalvareinstrien, ikke blot som betaling for de quaxxiner, som landenes regeringer indkøber for skatteborgernes penge – uden borgernes samtykke – og derfor hypnotiserer, overtaler, presser eller direkte tvinger deres egne skatteborgere til at indsprøjte i deres kroppe.

Quaxxinerne, som ikke er vacciner, skønt det modsatte påstås, og som hverken beskytter den quaxxinerede mod at blive smittet med covid-19 eller at smitte andre med sygdommen – eller giver et mindre farligt sygdomsforløb (dvs. de har ingen positive virkninger overhovedet), er kun blevet testet af quaxxineproducenterne selv, som har undertrykt deres viden om de alvorlige bivirkninger, der viste sig allerede under testene, og som nu viser sig i hele verden som dødsfald og alvorlige bivirkninger i et sådant omfang, at der er registreret flere vaccineskader pga. covid-19 vaccinen, end det samlede antal bivirkninger af de almindelige børnevacciner m.m., der er registreret i hele verden fra 1960 – 2021! Og disse dødsfald og bivirkninger vil fortsætte, da visse bivirkninger er længe om at vise sig. Det forrykte forsøg på global kontrol, og det lige så forrykte forsøg på at ødelægge helbredet hos en stor del af verdens befolkning vha. quaxxinerne, kan ikke stoppes af FRIDA alene, men vi kan alle sammen gennem modstand imod restriktioner, korruption, magtmisbrug, censur, løgn og statslig propaganda, skubbe i den rigtige retning, og det er formålet med FRIDA.


I øvrigt
FRIDA ønsker et bedre netværkssamarbejde mellem de forskellige modstandsgrupper, dels i forbindelse med at arrangere demonstrationer, dels i forbindelse med udgivelse af flyers, plakater, klistermærker m.m., så statens frygtpropaganda (”her bærer vi mundbind og gør lydigt alt hvad Føreren siger”) ikke står uimodsagt i gadebilledet, dels ved udgivelsen af en fælles avis og videoudsendelser.

FRIDA har intet behov for at være ”ledende”, for ”prestige” eller lignende, og ønsker så bredt et samarbejde som muligt med de mennesker og foreninger m.m., som er enige i, at staten skal respektere vores frihedsrettigheder, at Danmark skal være et demokrati, og at staten ikke skal styres af medicinalvareindustrien og vaccineproducenterne.

Og dette er mig bekendt mere end 99% af danskerne egentlig enige i.


Hvis du ønsker at medvirke til noget af ovenstående, så sig endelig til. FRIDA’s ambitioner er større end hvad der kan gennemføres med den nuværende arbejdskraft, hvorfor altid byder nye medlemmer med sund fornuft og hjertet på det rette sted velkomne til at deltage i arbejdet.

LIKE our Facebook PAGE