Retsagen FRIDA PCR-testen Vaccinen Politik Udland Links Blog
DET SLUTTER HER!

 
TAK Kristoffer Hansen for dine flotte fotos og Thomas Soltau for dine geniale film!

Indsamling
Hvis du ønsker at støtte vores retssag mod bla. Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren økonomisk, kan du bidrage ved at overføre penge til FRIDAs konto i Danske Andelskassers Bank, Københavns Afdeling, konto nr. 5999 - 1051000, eller benyt Mobile Pay 42737759.
1. juli 2022 er der indsamlet 30.000 dkk.
 
 
Sidste nyt
Af Advokatfuldmægtig Mikkel Kaastrup, 1. februar 2022

Som I formentlig er opmærksomme på, har epidemikommissionen nu igen skiftet mening om covid-19, som nu ikke længere er en ”samfundskritisk sygdom”. Selve ordningen med, at sygdommen sådan kan skifte status fra måned til måned, er naturligvis absurd, og i sig selv et tegn på omfattende politisk sygdom, men for mig er det overordnede spørgsmål:

Er denne nedkategorisering et resultat af:
  1. En ændret magtbalance i det danske politiske system?
  2. En gryende indsigt hos epidemikomissionens medlemmer (jeg tiltror dem ikke evnen til at have indsigt, men måske tager jeg fejl)
  3. Pres fra de såkaldte ”white hats”?
Vedr. 2) bemærkes, at der altid er et stigende antal influenza- m.m. infektioner i vinterhalvåret, men at det ikke nødvendigvis er faldet nok til at det allerede pr. udgangen af januar skulle medføre, at man opgav de restriktioner, man jo tydeligvis elsker at terrorisere befolkningen med. Restriktionerne skaber ikke blot angst, de presser også folk til at lade sig vaccinere for 1., 2, 3. og 4. osv. gang, de opretholder også indtjeningen på PCR-test og masker m.m.
Endelig kan man – hvis man tror på den fordrejede udgave af ”flokimmunitet”, som er blevet opfundet i forbindelse med corona-krisen, jo sagtens argumentere for, at der i befolkningen er flokimmunitet, da op imod 75% er quaxxinerede nu. Det ville give mening, hvis quaxxinerne beskyttede mod, at man blev smittet eller videregav smitte, men som I ved, gør de det ikke. Hele regeringens corona-narrativ består af løgne, der fremsættes imod bedre vidende.

"Covid-19" holdt jo også op med at være ”samfundskritisk” i september 2021, blev det igen i december 2021, og ophører nu med det i februar 2022, det er en ”magtknap”, man drejer på, når man får lyst til at terrorisere befolkningen, og den regeringen vi har bør ikke have nogen magt overhovedet, det er den komplet uegnet til. De kan blot dreje på knappen igen, når de får lyst til at terrorisere os igen, medmindre det er et pres udefra, der har fået dem til p.t. at opgive presset. Og det er der en del, som tyder på, henset til at den britiske og irske regering – som er mindst lige så korrupte og magtliderlige som den danske - ligeledes har droppet deres restriktioner.
 
 
FRIDA
FRIDA, dansk forening for frihed og sundhed (vedtægter), har den 1. september 2021 anlagt retssag mod Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren, Statsministeren, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. for at stoppe alle nuværende og fremtidige danske corona-restriktioner! 
Formålet med sagen er at standse mindretalsregeringens og dens ministres mulighed for at udstede nye corona-restriktioner - noget som i dag er muligt for ministrene med baggrund i den nye epidemilov - og at gøre de fleste af de nuværende corona-restriktioner, herunder særligt reglerne om corona-pas, test-tvang og indskrænkning af forsamlingsfriheden, juridisk ugyldige. Dette vil automatisk ske, hvis FRIDA får medhold i retssagen, da domstolene i givet fald fjerner det nødvendige juridiske hjemmelsgrundlag for restriktionerne.
 
 
Kontakt os
foreningenfrida@protonmail.com
elizabeth@ravenseyemedia.com
(tilmelding til zoom møde med støttegruppen for Frida's retssag - afholdes en gang om måneden eller når der er nyt fra Mikkel Kaastrup) 
 
 
Indmeldelse
Du er velkommen her! Det koster kr. 300 i medlemsgebyr.
 

FRIDA søger også kontakt med personer, som har lyst, tid og evner til at hjælpe med til retssagen.
 
Vi har brug for hjælp til:

Indsamling af penge (foreløbig det vigtigste mål).
Udbredelse af information om retssagens formål og indhold
Oversættelse af bevismateriale, særligt videnskabelige artikler, fra engelsk til dansk.
Indsamling og organisering af statistisk informationsmateriale, der fortæller om Covid-19’s smittefare, farlighed og udbredelse.
Nye medlemmer til FRIDA. 


LIKE our Facebook PAGE